รู้จักกับเรา

- ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 เจ้าของกิจการคือ
นายมานพ บุญมา โดยมีนางรุ่งอรุณ บุญมา เป็นผู้จัดการโรงงาน
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
จาก (อ.ย.) และ GMP (Good Manufacturing Practice)
/ ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546
/ เกียรติบัตรโครงการสถานที่ผลิตอาหารมาตรฐาน GMP
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2547
/ เกียรติบัตรโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร
เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546

Next

ที่ตั้งโรงงาน

103 ถนนบ้านร้อง หมู่ 12 ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทร.0-5432-4477 , 08-1993-6608 , 08-1472-8278

ไลน์ไอดี : papee249 แฟกซ์ 0-5432-5498
ละติจูด 18.275889 / ลองจิจูด 99.455859

Next

ผลิตภัณฑ์

กรุณาคลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดและราคา

วิธีสั่งซื้อhit counter