มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-hr, ppo-it, ppo-ps

มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โดย admin เมื่อ พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:27 pm

1. มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน รวมทั้งการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลส่วนราชการ

1.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
1.2 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3419/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
1.3 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1098/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
1.4 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4164/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
แนบไฟล์
1_คส. 3156_2562 ลว. 10 ต.ค. 62 มอบอำนาจของผวจ.พย. ทุกส่วนรา.pdf
(18.06 ) ดาวน์โหลด 793 ครั้ง
2_คส. 3419_2562 ลว 6 พ.ย. 62 แก้ไขมอบอำนาจการบริหารงานบ.pdf
(3.61 ) ดาวน์โหลด 687 ครั้ง
3_คส. 1098_2563 ลว. 30 มี.ค. 63 แก้ไขการมอบอำนาจ (ลจป. และค.pdf
(141.7 ) ดาวน์โหลด 632 ครั้ง
4_คส. 4164_2563 ลว 18 พ.ย. 63 มอบหมายรองผวจ.พย.กำกับดูแล.pdf
(3.95 ) ดาวน์โหลด 763 ครั้ง
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

โพสต์โดย admin เมื่อ พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:32 pm

2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 1 คำสั่ง

2.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 751/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
แนบไฟล์
2_1_คส. 751_2563 ลว. 28 ก.พ. 2563 มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
(13.83 ) ดาวน์โหลด 842 ครั้ง
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โดย admin เมื่อ ส. 26 มิ.ย. 2021 3:18 pm

จังหวัดพะเยาขอแจ้งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2343/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนบไฟล์
1624695587876.jpg
1624695591218.jpg
1. หนังสือนำส่ง ว 6637 ลงวันที่่ 25 มิถุนายน 2564.pdf
(995.06 ) ดาวน์โหลด 646 ครั้ง
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2343_2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564.pdf
(1.43 ) ดาวน์โหลด 733 ครั้ง
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัง.pdf
(17.9 ) ดาวน์โหลด 1385 ครั้ง
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบรายงานการใช้อำนาจ.pdf
(106.7 ) ดาวน์โหลด 594 ครั้ง
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โดย admin เมื่อ จ. 12 ก.ค. 2021 3:05 pm

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

จังหวัดพะเยาขอส่งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2554/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนบไฟล์
7561 ลว 12 ก.ค. 64 แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจ_Page_01.jpg
Untitled.jpg
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โดย admin เมื่อ พฤ. 29 ก.ค. 2021 5:41 pm

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
จังหวัดพะเยาขอส่งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2807/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แนบไฟล์
8163 ลงวันที่ 27 ก.ค. 64.pdf
(4.39 ) ดาวน์โหลด 622 ครั้ง
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โดย admin เมื่อ จ. 30 ส.ค. 2021 10:26 am

จังหวัดพะเยาขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ 3265/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนบไฟล์
. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64.pdf
(2.28 ) ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64_Page_.png
_0. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64_Page_2.png
. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64_Page_3.png
. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64_Page_4.png
. เพิ่มเติม 3265-2564 ลว. 26 ส.ค. 64_Page_5.png
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am


ย้อนกลับไปยัง หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 0 บุคคลทั่วไป

cron