ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้ง

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-hr, ppo-it, ppo-ps

ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้ง

โพสต์โดย ppo-mod เมื่อ จ. 25 เม.ย. 2016 2:55 pm

จังหวัดพะเยาได้ทำการประเมินผลในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่า จำนวนฐานข้อมูล ทั้งหมด ๑๖๕ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเข้าข้อมูลแล้ว จำนวน ๖๒ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) โดยส่วนราชการ/หน่วยงานมีการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางฯ รายละเอียดตามผลการประเมินตนเองฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ พิจารณา เร่งรัดการดำเนินงานในการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนฐานข้อมูล/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ผู้ดูแลกระดานสนทนา
สำนักงานจังหวัดพะเยา
โทร. 0-5444-9593 มท. 26724
ppo-mod
 
โพสต์: 917
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤ. 18 ก.ย. 2008 2:36 pm

ย้อนกลับไปยัง การติดตามการนำเข้าข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป