หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กิจกรรมงานวันที่ 13 ตุลาคม 2563 และวันที่ 23 ตุลาคม 2563

โพสต์โพสต์: พ. 07 ต.ค. 2020 1:48 pm
โดย ppo-gs
จังหวัดพะเยาขอเรียนเชิญท่านพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้