การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-hr, ppo-it, ppo-ps

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

โพสต์โดย ppo-gs เมื่อ ศ. 31 ก.ค. 2020 3:03 pm

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญทุกภาคส่วนดำเนินการ ดังนี้
๑. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร
พระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วรอบอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงาน และถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
๒. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ำเงิน โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร-ชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่หน่วยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ
๓. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
๔. เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชน (ตามความสมัครใจ) แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓๑ .พระฉายาลักษณ์
>>>>> http://www.gad.moi.go.th/cabnetpdf/qeen ... /queen.jpg

๒. ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

>>>>>> http://www.gad.moi.go.th/cabnetpdf/qeen ... 20BOOK.doc
สำนักงานจังหวัดพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5444-9601 โทรสาร 0-5444-9588
ppo-gs
 
โพสต์: 4039
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 01 ส.ค. 2008 10:42 am

ย้อนกลับไปยัง กิจกรรมสำคัญ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป

cron