เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2560

หนังสือแจ้งเวียนจากจังหวัด / หน่วยงานราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-it

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2560

โพสต์โดย ppo-gs เมื่อ พฤ. 04 พ.ค. 2017 1:39 pm

ตามที่กรมการปกครอง แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบและบันทึกรายการในระบบGFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย...
สำนักงานจังหวัดพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5444-9601 โทรสาร 0-5444-9588
ppo-gs
 
โพสต์: 4039
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 01 ส.ค. 2008 10:42 am

ย้อนกลับไปยัง หนังสือแจ้งเวียน

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป