หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ให้พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดทั้งหมดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

โพสต์โพสต์: พฤ. 28 ม.ค. 2021 11:31 am
โดย admin
จังหวัดพะเยาขอแจ้งประกาศกำหนดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยาทั้งหมด
ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน