หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:27 pm
โดย admin
1. มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน รวมทั้งการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลส่วนราชการ

1.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
1.2 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3419/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
1.3 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1098/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
1.4 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4164/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

โพสต์โพสต์: พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:32 pm
โดย admin
2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 1 คำสั่ง

2.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 751/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563