คำสั่งที่ 4716/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-hr, ppo-it, ppo-ps

คำสั่งที่ 4716/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

โพสต์โดย admin เมื่อ พ. 03 พ.ย. 2021 2:22 pm

ด้วยจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งที่ 4716/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีสาระสำคัญ คือ

ให้บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
๑.๑ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ
๑.๒ อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา แต่ได้พบเจอญาติ เพื่อน หรือบุคคลที่เดินทางมาจาก
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา
เหนือลำดับชั้นขึ้นไปทราบ และให้แสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แสดงผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และมีอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของรัฐผู้นั้น รวมถึงผู้บังคับบัญชา
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แนบไฟล์
4716-64 ลว 3 พย 64 (1).jpeg
4716-64 ลว 3 พย 64 (2).jpeg
admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 946
ลงทะเบียนเมื่อ: ศ. 04 ธ.ค. 2020 9:14 am

ย้อนกลับไปยัง คำสั่งจังหวัดพะเยา

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป

cron