วาระงานประจำวันผู้บริหาร

วาระงานประจำวันของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ
ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-it

 • หัวข้อ
  ตอบกลับ
  แสดง
  โพสต์ล่าสุด
 • วันที่ 29 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:02 pm
  0 ตอบกลับ
  1420 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:02 pm
 • วันที่ 28 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:01 pm
  0 ตอบกลับ
  1516 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:01 pm
 • วันที่ 27 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:00 pm
  0 ตอบกลับ
  1337 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 26 ก.ย. 2008 5:00 pm
 • วันที่ 26 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พฤ. 25 ก.ย. 2008 4:22 pm
  0 ตอบกลับ
  1515 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พฤ. 25 ก.ย. 2008 4:22 pm
 • วันที่ 25 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พ. 24 ก.ย. 2008 4:05 pm
  0 ตอบกลับ
  1453 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พ. 24 ก.ย. 2008 4:05 pm
 • วันที่ 23 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ จ. 22 ก.ย. 2008 4:16 pm
  0 ตอบกลับ
  1756 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ จ. 22 ก.ย. 2008 4:16 pm
 • วันที่ 22 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:21 pm
  0 ตอบกลับ
  1574 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:21 pm
 • วันที่ 21 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:20 pm
  0 ตอบกลับ
  1536 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:20 pm
 • วันที่ 20 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:19 pm
  0 ตอบกลับ
  1556 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 19 ก.ย. 2008 3:19 pm
 • วันที่ 19 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พฤ. 18 ก.ย. 2008 5:01 pm
  0 ตอบกลับ
  1671 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พฤ. 18 ก.ย. 2008 5:01 pm
 • วันที่ 18 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พ. 17 ก.ย. 2008 3:03 pm
  0 ตอบกลับ
  1816 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พ. 17 ก.ย. 2008 3:03 pm
 • วันที่ 17 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย ppo-it เมื่อ อ. 16 ก.ย. 2008 6:27 pm
  0 ตอบกลับ
  1654 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย ppo-it ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ อ. 16 ก.ย. 2008 6:27 pm
 • วันที่ 16 กันยายน 2551
  ไฟล์แนบ โดย ppo-it เมื่อ จ. 15 ก.ย. 2008 5:26 pm
  0 ตอบกลับ
  1895 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย ppo-it ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ จ. 15 ก.ย. 2008 5:26 pm
 • วันที่ 15 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:40 am
  0 ตอบกลับ
  1762 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:40 am
 • วันที่ 14 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:39 am
  0 ตอบกลับ
  1675 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:39 am
 • วันที่ 13 ก.ย.51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:23 am
  0 ตอบกลับ
  1725 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ส. 13 ก.ย. 2008 11:23 am
 • วันที่ 12 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พฤ. 11 ก.ย. 2008 3:39 pm
  0 ตอบกลับ
  1698 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พฤ. 11 ก.ย. 2008 3:39 pm
 • วันที่ 11 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พ. 10 ก.ย. 2008 3:24 pm
  0 ตอบกลับ
  1958 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พ. 10 ก.ย. 2008 3:24 pm
 • วันที่ 10 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ อ. 09 ก.ย. 2008 4:09 pm
  0 ตอบกลับ
  2039 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ อ. 09 ก.ย. 2008 4:09 pm
 • วันที่ 9 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ จ. 08 ก.ย. 2008 3:38 pm
  0 ตอบกลับ
  1863 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ จ. 08 ก.ย. 2008 3:38 pm
 • วันที่ 7 ก.ย. 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ จ. 08 ก.ย. 2008 8:04 am
  0 ตอบกลับ
  1927 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ จ. 08 ก.ย. 2008 8:04 am
 • วันที่ 6 กันยายน 51
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ ศ. 05 ก.ย. 2008 3:34 pm
  0 ตอบกลับ
  1948 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ ศ. 05 ก.ย. 2008 3:34 pm
 • วันที่ 5 กันยายน 2551
  ไฟล์แนบ โดย gov1-staff เมื่อ พฤ. 04 ก.ย. 2008 5:13 pm
  0 ตอบกลับ
  1943 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย gov1-staff ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พฤ. 04 ก.ย. 2008 5:13 pm
 • วันที่ 4 กันยายน 2551
  ไฟล์แนบ โดย ppo-it เมื่อ พ. 03 ก.ย. 2008 4:18 pm
  0 ตอบกลับ
  2187 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย ppo-it ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พ. 03 ก.ย. 2008 4:18 pm
 • วันที่ 3 กันยายน 2551
  ไฟล์แนบ โดย ppo-it เมื่อ พ. 03 ก.ย. 2008 8:41 am
  0 ตอบกลับ
  1979 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย ppo-it ดูข้อความล่าสุด
  เมื่อ พ. 03 ก.ย. 2008 8:41 am
ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง หน้าแรกบอร์ด

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 5 บุคคลทั่วไป

สิทธิ์ของคุณในฟอรั่มนี้

คุณ ไม่สามารถ โพสกระทู้ในฟอรั่มนี้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในฟอรั่มนี้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขโพสของคุณในฟอรั่มนี้ได้
คุณ ไม่สามารถ ลบโพสของคุณในฟอรั่มนี้ได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในฟอรั่มนี้ได้

cron