กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน เสาร์ 20 เม.ย. 2019 4:01 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 740 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ประกาศ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8113 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำและเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ppo-ps

0

290

อังคาร 25 ก.ย. 2018 11:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8085 วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

232

อังคาร 25 ก.ย. 2018 8:40 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

148

พุธ 12 ก.ย. 2018 6:26 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

240

ศุกร์ 24 ส.ค. 2018 9:59 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

167

พุธ 08 ส.ค. 2018 2:08 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

หัวข้อ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) จังหวัดพะเยา โดย GISTDA

admin

0

11

พฤหัสฯ. 07 มี.ค. 2019 8:21 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แผนการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดพะเยา

admin

0

246

จันทร์ 24 เม.ย. 2017 2:31 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติม

admin

0

239

ศุกร์ 24 มี.ค. 2017 10:09 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ppo-ps

0

17

อังคาร 02 เม.ย. 2019 3:19 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ผลการติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน PADME

ppo-ps

0

8

ศุกร์ 29 มี.ค. 2019 2:45 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 3203 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

ppo-ps

0

13

ศุกร์ 29 มี.ค. 2019 2:39 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562

ppo-ps

0

21

ศุกร์ 29 มี.ค. 2019 11:58 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ppo-ps

0

37

ศุกร์ 22 มี.ค. 2019 2:35 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

ppo-ps

0

38

ศุกร์ 15 มี.ค. 2019 11:49 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เรื่อง โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลอ ปีการผลิ

ppo-ps

0

32

ศุกร์ 08 มี.ค. 2019 12:13 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 2/2562

ppo-ps

0

35

พุธ 06 มี.ค. 2019 1:32 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ E-Inspection ผู้ตรวจ มท.มาตรการ ข้าวปี 1 มี.ค.62(ธ.ก.ส.)

admin

0

6

ศุกร์ 01 มี.ค. 2019 9:41 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว2092 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562

ppo-ps

0

139

พุธ 27 ก.พ. 2019 7:54 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 2021 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ppo-ps

0

23

อังคาร 26 ก.พ. 2019 11:00 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และ

ppo-ps

0

8

อังคาร 26 ก.พ. 2019 8:31 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย0017.2/ว1403

ppo-ps

0

83

พฤหัสฯ. 07 ก.พ. 2019 9:42 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2562

ppo-ps

0

59

พุธ 06 ก.พ. 2019 9:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มการขอใช้เงินงบประมาณ จากงบกลาง ปี 2562

ppo-ps

0

25

อังคาร 22 ม.ค. 2019 12:24 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานเงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

31

จันทร์ 21 ม.ค. 2019 2:28 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 11/2561

ppo-ps

0

49

อังคาร 15 ม.ค. 2019 3:40 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย๐๐๑๗.๒/ว๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้จิตอาสา

admin

0

55

ศุกร์ 11 ม.ค. 2019 9:27 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการและปรับปรุงข้อมูล PADME

ppo-ps

0

46

ศุกร์ 28 ธ.ค. 2018 11:37 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

ppo-ps

0

36

อังคาร 11 ธ.ค. 2018 4:48 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุดที่ พย 0017.2/ว9893 ลว.26 พ.ย.61การจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster

ppo-ps

0

41

อังคาร 27 พ.ย. 2018 9:42 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ppo-ps

0

31

พฤหัสฯ. 15 พ.ย. 2018 3:27 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 740 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com