กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน พุธ 19 มิ.ย. 2019 3:09 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 773 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ประกาศ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8113 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำและเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ppo-ps

0

363

อังคาร 25 ก.ย. 2018 11:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8085 วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

277

อังคาร 25 ก.ย. 2018 8:40 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

177

พุธ 12 ก.ย. 2018 6:26 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

283

ศุกร์ 24 ส.ค. 2018 9:59 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

198

พุธ 08 ส.ค. 2018 2:08 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

หัวข้อ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) จังหวัดพะเยา โดย GISTDA

admin

0

41

พฤหัสฯ. 07 มี.ค. 2019 8:21 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แผนการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดพะเยา

admin

0

272

จันทร์ 24 เม.ย. 2017 2:31 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติม

admin

0

266

ศุกร์ 24 มี.ค. 2017 10:09 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ข้อเสนอของม.แม่ฟ้าหลวง เรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

ppo-ps

0

3

พุธ 19 มิ.ย. 2019 9:32 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย0017.2/ว5542 เรื่อง การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์

ppo-ps

0

37

จันทร์ 17 มิ.ย. 2019 9:24 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล oit

ppo-ps

0

9

ศุกร์ 14 มิ.ย. 2019 4:16 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2562 (1 พ.ค. 2562)

ppo-ps

0

28

ศุกร์ 14 มิ.ย. 2019 3:13 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย 0017.2/ว5411 11 มิ.ย.62 เรื่อง สิทธิมนุษชน

ppo-ps

0

22

พุธ 12 มิ.ย. 2019 1:33 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร Smart City

ppo-ps

0

25

พุธ 12 มิ.ย. 2019 12:53 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

24

อังคาร 11 มิ.ย. 2019 9:17 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คู่มือการเขียนโครงการภายใต้งบประมาณตามแผนงานของจังหวัดพะเยา

ppo-ps

0

10

จันทร์ 10 มิ.ย. 2019 9:57 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ พย0017.2/ว 5251 ลงวันที่ 5 มิ.ย 62

ppo-ps

0

24

ศุกร์ 07 มิ.ย. 2019 1:36 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เร่งรัดการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ

ppo-ps

0

82

พฤหัสฯ. 06 มิ.ย. 2019 9:34 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 5181 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ppo-ps

0

20

พฤหัสฯ. 06 มิ.ย. 2019 9:18 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย0017.2/ว5211 4มิย62 ข้อสั่งการนายกเดินทางไปจ.เชีนงใหม่

ppo-ps

0

46

อังคาร 04 มิ.ย. 2019 9:49 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การดำเนินการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัด

ppo-ps

0

14

พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 9:31 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

admin

0

36

พุธ 29 พ.ค. 2019 11:17 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ พย0017.2/7681 28 พ.ค. 62 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ppo-ps

0

48

พุธ 29 พ.ค. 2019 9:24 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปีงบประมาณ

ppo-ps

0

51

จันทร์ 27 พ.ค. 2019 9:17 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ppo-ps

0

56

จันทร์ 27 พ.ค. 2019 9:12 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ วทน.สัญจร

ppo-ps

0

13

ศุกร์ 24 พ.ค. 2019 2:15 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

ppo-ps

0

26

ศุกร์ 24 พ.ค. 2019 9:04 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงาน E-inspection พ.ค.62 โครงการถนน

admin

0

10

พุธ 22 พ.ค. 2019 1:03 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงาน E-inspection พ.ค.62 การจัดนิทรรศการ

admin

0

7

พุธ 22 พ.ค. 2019 12:17 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงาน E-inspection พ.ค.62 พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

admin

0

9

พุธ 22 พ.ค. 2019 12:15 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 773 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com