กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน พุธ 20 ก.พ. 2019 3:09 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 727 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ประกาศ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8113 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำและเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ppo-ps

0

270

อังคาร 25 ก.ย. 2018 11:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว 8085 วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

220

อังคาร 25 ก.ย. 2018 8:40 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

141

พุธ 12 ก.ย. 2018 6:26 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ppo-ps

0

230

ศุกร์ 24 ส.ค. 2018 9:59 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

155

พุธ 08 ส.ค. 2018 2:08 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

หัวข้อ
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แผนการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดพะเยา

admin

0

244

จันทร์ 24 เม.ย. 2017 2:31 pm

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติม

admin

0

236

ศุกร์ 24 มี.ค. 2017 10:09 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย0017.2/ว1403

ppo-ps

0

72

พฤหัสฯ. 07 ก.พ. 2019 9:42 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2562

ppo-ps

0

39

พุธ 06 ก.พ. 2019 9:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มการขอใช้เงินงบประมาณ จากงบกลาง ปี 2562

ppo-ps

0

20

อังคาร 22 ม.ค. 2019 12:24 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานเงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2562

ppo-ps

0

27

จันทร์ 21 ม.ค. 2019 2:28 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 11/2561

ppo-ps

0

37

อังคาร 15 ม.ค. 2019 3:40 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย๐๐๑๗.๒/ว๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้จิตอาสา

admin

0

52

ศุกร์ 11 ม.ค. 2019 9:27 am

admin ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการและปรับปรุงข้อมูล PADME

ppo-ps

0

31

ศุกร์ 28 ธ.ค. 2018 11:37 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

ppo-ps

0

23

อังคาร 11 ธ.ค. 2018 4:48 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุดที่ พย 0017.2/ว9893 ลว.26 พ.ย.61การจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster

ppo-ps

0

37

อังคาร 27 พ.ย. 2018 9:42 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ppo-ps

0

26

พฤหัสฯ. 15 พ.ย. 2018 3:27 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ppo-ps

0

18

พฤหัสฯ. 15 พ.ย. 2018 1:40 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เชิญประชุมคณะกรรมการ กรอ.ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ppo-ps

0

40

ศุกร์ 09 พ.ย. 2018 9:23 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0017.2/ว 9254 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ppo-ps

0

35

จันทร์ 05 พ.ย. 2018 4:03 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม PADME ของจังหวัดพะเยา ประจำเดือนวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

ppo-ps

0

51

พุธ 31 ต.ค. 2018 8:42 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6080 ลงวันที่ 22 ต.ค.61 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ppo-ps

0

22

ศุกร์ 26 ต.ค. 2018 4:18 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว6119 ลว.24 ต.ค.61 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด งบ 62

ppo-ps

0

36

ศุกร์ 26 ต.ค. 2018 2:52 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3/2561

ppo-ps

0

30

ศุกร์ 12 ต.ค. 2018 9:31 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง

ppo-ps

0

22

ศุกร์ 12 ต.ค. 2018 9:31 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/12255 ลว.8 ต.ค.61 เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทีย

ppo-ps

0

65

อังคาร 09 ต.ค. 2018 9:32 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/8511 ลว.8 ต.ค.61 เรื่อง จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ

ppo-ps

0

42

อังคาร 09 ต.ค. 2018 9:14 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/8512 ลว.8 ต.ค.61 เรื่อง การมอบภารกิจตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี

ppo-ps

0

57

อังคาร 09 ต.ค. 2018 9:10 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวนและหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ppo-ps

0

42

ศุกร์ 05 ต.ค. 2018 11:55 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือ ที่ พย 0017.2/ว8421 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง แผนปฎิบัติการ (Action Plan)ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิม

ppo-ps

0

31

ศุกร์ 05 ต.ค. 2018 9:52 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 727 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com