กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน เสาร์ 20 เม.ย. 2019 3:23 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 948 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ จังหวัดพะเยามีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกส์ (e-bidding)

ppo-gs

0

92

ศุกร์ 04 พ.ค. 2018 3:01 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ppo-gs

0

63

พฤหัสฯ. 03 พ.ค. 2018 2:59 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ppo-gs

0

160

พฤหัสฯ. 03 พ.ค. 2018 2:56 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ppo-gs

0

127

จันทร์ 09 เม.ย. 2018 2:58 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ppo-gs

0

84

จันทร์ 09 เม.ย. 2018 2:56 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. บ้านปางป้อมกลาง หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลเวียงลอ (แก้ไข)

ppo-gs

0

54

อังคาร 27 มี.ค. 2018 9:26 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. บ้านปางป้อมกลาง หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลเวียงลอ

ppo-gs

0

49

อังคาร 27 มี.ค. 2018 9:17 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เทศบาลตำบลแม่กา)

ppo-gs

0

53

อังคาร 27 มี.ค. 2018 9:15 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา มีความประสงค์เพยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ppo-gs

0

173

อังคาร 13 มี.ค. 2018 4:52 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อำเภอเมืองพะเยา มีความประสงค์ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการจ้างเหมาเรือพลังงานแสงอาทิตย์

ppo-gs

0

82

จันทร์ 05 มี.ค. 2018 4:23 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อำเภอเมืองพะเยา มีความประสงค์ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฟื้นฟูทุ่งดอกบัวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 500 ไร่

ppo-gs

0

83

จันทร์ 05 มี.ค. 2018 4:20 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา จำนวน 4 รายการ

ppo-gs

0

124

จันทร์ 05 มี.ค. 2018 4:18 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองจุน ม.4 บ้านธาตุขิงแกงล่าง อ.จุน จ.พะเยา

ppo-gs

0

75

พุธ 28 ก.พ. 2018 3:45 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เทศบาลตำบลแม่กา มีความประสงค์แสดงรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร 1)

ppo-gs

0

101

อังคาร 27 ก.พ. 2018 1:15 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อำเภอเมืองพะเยา มีความประสงค์ส่งตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการซ่อมแซมคันดินน้ำอิง หมู่ที่ 4,5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ppo-gs

0

125

อังคาร 27 ก.พ. 2018 11:31 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อำเภอเมืองพะเยา มีความประสงค์ส่งตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ppo-gs

0

89

อังคาร 27 ก.พ. 2018 11:25 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อำเภอเมืองพะเยา มีความประสงค์ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ppo-gs

0

96

ศุกร์ 16 ก.พ. 2018 11:06 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จำนวน 11 โครงการ

ppo-gs

0

72

ศุกร์ 16 ก.พ. 2018 10:56 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา มีความประสงค์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2561

ppo-gs

0

98

พฤหัสฯ. 08 ก.พ. 2018 4:40 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา มีความประสงค์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2560

ppo-gs

0

89

พฤหัสฯ. 08 ก.พ. 2018 4:31 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ขอดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น ลำห้วยร่องวัวแดง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา วงเงิน 362,600.-บาท

ppo-gs

0

134

จันทร์ 22 ม.ค. 2018 5:26 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ขอดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ วงเงิน 990,800.- บาท

ppo-gs

0

109

จันทร์ 22 ม.ค. 2018 5:23 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ขอดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการแอสฟัสติกส์คอนกรีตสายทางบ้านป่าแฝกเหนือเชื่อมตำบลเจริญราษฏร์ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา วงเงิน 1,926,700.-บาท

ppo-gs

0

134

จันทร์ 22 ม.ค. 2018 5:19 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ขอดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการถนนแอสฟัสติกส์ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา วงเงิน 1,940,400.-บาท

ppo-gs

0

99

จันทร์ 22 ม.ค. 2018 5:15 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ขอดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ย ต.แม่สุก อ.แม่ใจ วงเงิน278,300 บาท

ppo-gs

0

79

จันทร์ 22 ม.ค. 2018 5:13 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 948 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com